Bestyrelsen

Skriv til bestyrelsen på en af de nedenstående mailadresser

Enø Digelaugs bestyrelse er sammensat således:

Kurt Eriksen, Formand, mail: kuerik.mail.dk – tlf: 2032 3292

Ole Franke, Klintegårdsvej 141, Næstformand, mail:  ison2010@live.dk – tlf: 29133099

John Kryger, Havbakken 297, Sekretær, mail:  krygerjo@gmail.com – tlf: 29162191

Henrik Have, Enø Kystvej 121, mail: have4736@gmail.com – tlf: 40172041

Kent Filt, mail: kent.filt@multiline.dk – tlf: 26888805

Henning Møller, hahemol@gmail.com – tlf: 40912663

Troels Karlog, repræsentant fra Næstved Kommune, mail: tkarl@naestved.dk – tlf:

Suppleanter:

Benny D. Kristensen, Fjordhusene 78, mail: bdkristensen@c.dk – tlf: 40104861

Signe Krog Nielsen (Næstved Kommune), mail: skrne@naestved.dk – tlf: